Suntem o echipa cu experiență in domeniul de înființări firme, inființări societăți comerciale tip SRL, SA , PFA și alte forme juridice de organizare, servicii contabile,etc.

Galerie

Contact

0767 272 233

Roman, Strada Libertății 14

office@sbera-econsulting.ro

Aplicarea apostilei Haga

Aplicarea apostilei Haga

      Dezvoltarea relaţiilor internaţionale legate de trecerea dintr-o ţară în alta creează deseori situaţii când cei mai obişnuiţi oameni stabilesc noi raporturi juridice bazate pe acte şi termeni juridici internaţionali. Din categoria acestor termeni face parte şi noţiunea de “apostilă”, sensul căreia nu orice om îl poate explica  (desigur, dacă acesta nu este jurist). Să clarificăm ce este apostila şi în ce cazuri este nevoie de ea.

      Termenul “apostilă” provine de la cuvântul francez Apostille, ceea ce în traducere literală ar însemna “menţiune pe marginea unui înscris”, “notă” “adaos de recomandare”. Acestui cuvânt i s-a conferit puterea de termen juridic prin decizia Conferinţei de la Haga privind Dreptul Internaţional Privat, fiind  confirmat prin Convenţia de la Haga din 1961. În fapt, convenţia respectivă simplifică procedura de legalizare a actelor oficiale străine, şi practic o anulează pentru locuitorii ţărilor care au aderat la convenţie. Adică, la trecerea dintr-o ţară în alta, dintr-un anumit motiv sau în cazul când este nevoie de a prezenta actele la autorităţile ţării de destinaţie, legalizarea poate fi efectuată în ţara emitentă, ceea ce înseamnă o economisire considerabilă de timp şi mijloace.

      Procedura de legalizare, în acest caz, reprezintă aşa-numita apostilare, adică aplicarea unei ştampile, având o formă şi un conţinut special, pe fiecare pagină a actului. Aceasta conferă putere juridică actelor pentru a fi prezentate în altă ţară.

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de vizare, apostilare și traducere a actelor dvs. pentru utilizarea acestora în orice țară semnatară a Convenției de la Haga.

Conform Convenţiei de la Haga din 1961, autorităţile române competente să aplice apostila sunt: tribunalele şi prefecturile.

1. Tribunalele aplică apostila pe următoarele categorii de acte oficiale române:

 • hotărâri judecătoreşti (în original/copie legalizată) emise de instanţele judecătoreşti române (hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei);
 • acte notariale (de exemplu: declaraţii notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte);
 • actele originale/copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc;
 • actele originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei.

2. Prefecturile/Primăriile aplică apostila pentru documentele administrative.:

 • certificate de naştere, în original, emise după 01.01. 1998;
 • certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998;
 • certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998 (Notă: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).
 • certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul
 • certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, în original, eliberate de administraţiile finanţelor publice
 • adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original
 • adeverinţe privind componenţa familiei, în original
 • actele de studii medii
 • actele de studii superioare
 • documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în origina
 • adeverinţe medicale, în original
 • certificate de botez/cununie, în original
 • certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original
 • adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă
 • adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003
 • Certificatele de traducător, emise de Ministerul Culturii si Cultelor;
 • adeverinţe emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistentelor Medicale din Romania).
 

Eliberarea apostilei se realizează de către institutia prefectului din județul în care:

 • titularul actului sau soțul/soția ori o rudă până la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu
 • emitentul actului are sediu.

Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar (pe bază de procură).

Ai nevoie de
apostila Haga?

Cu Sbera Econsulting procesul de apostilare este simplu, rapid, sigur si la preturi corecte!

haga apostile Roman

Author

Sbera Econsulting

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Open chat
1
Ai nevoie de ajutor?
Bună! Dacă ai nevoie de ajutor nu ezita să ne contactezi!