Suntem o echipa cu experiență in domeniul de înființări firme, inființări societăți comerciale tip SRL, SA , PFA și alte forme juridice de organizare, servicii contabile,etc.

Galerie

Contact

0767 272 233

Roman, Strada Libertății 14

office@sbera-econsulting.ro

Obtine rapid apostila Haga prin Sbera Econsulting Roman

Ce este apostila Haga?

        Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Cum se eliberează apostila ?

        Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, se desfăşoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului.

      Apostila se semnează de către subprefectul judeţului, desemnat prin ordin al prefectului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitate, de una dintre cele două persoane împuternicite prin ordin al prefectului să îl înlocuiască pe subprefect.

      Apostila se eliberează de către instituţia prefectului din judeţul în care titularul actului sau soţul/soţia ori o rudă până la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu sau din judeţul în care emitentul actului are sediul.

Care sunt actele pentru care se eliberează apostila ?

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila sunt următoarele:

Cine poate cere eliberarea unei apostile?

      Eliberarea apostilei poate fi solicitată de către titularul actului, de către soţul/soţia titularului actului sau de către o rudă până la gradul II cu titularul actului, iar în acest caz se vor prezenta şi documente care atestă relaţia, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate.

      De asemenea, eliberarea apostilei mai poate fi solicitată de către o altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocaţială, sau de către o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

Apostile Haga pentru documentele d voastra, apostile Haga Roman,birou apostile Haga si legalizari Roman,apostilari Haga

Vă oferim consiliere GRATUITĂ în vederea estimării costurilor și a timpului necesar pentru toate procedurile de vizare, apostilare și traducere a actelor dvs. pentru utilizarea acestora în orice țară semnatară a Convenției de la Haga.
 

Ai nevoie de
apostila Haga?

CU SBERA ECONSULTING PROCESUL DE APOSTILARE ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR!

Obtine rapid apostila Haga prin Sbera Econsulting Roman
Open chat
1
Ai nevoie de ajutor?
Bună! Dacă ai nevoie de ajutor nu ezita să ne contactezi!